GROMOBRANSKA ZAŠTITA

„SCHIRTEC“ S-A

Kat.br. 0101
Schirtec S-A

ESE gromobran sa uređajem za rano startovanje
Δt=60µs, Dimenzije 59x12cm,Težina 2,8kg

Materijal:prohrom

„SCHIRTEC“ S-DAS

Kat.br. 0102

ESE gromobran sa uređajem za rano startovanje
Δt=45µs, Dimenzije 66x12cm,Težina 3,8kg

Materijal:prohrom

„SCHIRTEC“ S-AS

Kat.br. 0103
Schirtec S-AS

ESE gromobran sa uređajem za rano startovanje
Δt=30µs, Dimenzije 59x12cm,Težina 2,8kg

Materijal:prohrom

„TOPBAS“ IONIA-C

Kat.br. 0104
Ionia-C

ESE gromobran sa uređajem za rano startovanje
Δt=60µs, Dimenzije 60×15, Težina 3,2kg

Materijal:prohrom

„TOPBAS“ IONIA-A

Kat.br. 0105
Ionia-C

ESE gromobran sa uređajem za rano startovanje
Δt=42µs, Dimenzije 60×15, Težina 3,2kg

Materijal:prohrom

„TOPBAS“ IONIA-B

Kat.br. 0106
Ionia-C

ESE gromobran sa uređajem za rano startovanje
Δt=15µs, Dimenzije 60×15, Težina 3,2kg

Materijal:prohrom

GROMOBRAN ZERU® ESE

Kat.br. 130135
gromobran zeru

ZERU ESE gromobran sa uređajem za rano startovanje

Δt=60µs, Dimenzije 60×17, Težina 3kg

Materijal:prohrom

GROMOBRAN COMET® ESE

Kat.br. 130136
comet ese

COMET ESE gromobran sa uređajem za rano startovanje

Δt=30µs, Dimenzije 47×14, Težina 3kg

Materijal:prohrom

„SCHIRTEC“ SLSC-10

Kat.br. 0107

Registruje i broji udare koje prima gromobran.
Montira se paralelnom vezom na spusni vod.
Dimenzije 11,3x7x4,8cm

Materijal: metal, plastika(IP67)

„TOPBAS“ STRIKER LCX 17

Kat.br. 0108

Brojač udara groma sa analognim displejom
i opcijom za kontrolu ispravnosti.
Dimenzije 16x9x6cm

Materijal: metal, plastika(IP65)

FRANKLINOV ŠTAP

Kat.br. 0109
Franklin stap 0109

Klasičan gromobran, ∅= 20mm,
L=1m ,1,5m ,2m
(dužina na zahtev kupca)

Materijal: prohrom

FRANKLINOV ŠTAP

Kat.br. 0110
FRANKLINOV ŠTAP 0110

Klasičan gromobran, ∅= 16/10, 18/10
L=1m ,1,5m ,2m
(dužina na zahtev kupca)

Materijal: Al

FRANKLINOV ŠTAP

Kat.br. 0111

Klasičan gromobran, ∅= 16/10, 18/10
L=1m ,1,5m ,2m
(dužina na zahtev kupca)

Materijal: bakar(IP67)

PRATEĆA GROMOBRANSKA OPREMA

GRUNT-10

materijal za poboljšavanje vrednosti otpora gromobranskog uzemljenja Kat.br. 0138

Proizvod koji rešava problem sa uzemljenjem prilikom izrade gromobranske zaštite objekta. Povećava efikasnost
uzemljivača bez obzira na sastav zemljišta.
Idealna smesa za upotrebu na terenima slabe provodnsti kao što su kamena ili peskovita zemljišta.
Detaljnije…

SET ZA FIKSIRANJE

Kat.br. 0112

Za fiksiranje noseće cevi gromobrana (6/4’’ ili 2’’), dimenzije 140x40x70mm

Materijal: pocinkovani čelik

Aluminijumska žica

Kat.br. 0113

Aluminijumska žica za spusne vodove. , ∅= 8mm(135g/m), laka za upotrebu(mekana)

Materijal: aluminijum

Aluminijumska žica

Kat.br. 0114

Aluminijumska žica za spusne vodove. , ∅= 10mm(210g/m), laka za upotrebu(mekana)

Materijal: aluminijum

Krstasta sonda Kat.br.0115

Kat.br.0115

Krstasta sonda za uzemljenje, isporučuje se sa priključnom pločicom, Dimenzije: 50x50x3mm L=2m

Materijal: pocinkovani čelik

Sonda

Kat.br. 0116
FRANKLINOV ŠTAP 0110

Sonda za uzemljenje, Ø=20mm vruće pocinkovano utapanjem; Isporučuje se sa udarnom iglom; L=1,5m i L= 3m  Materijal: FeZn

Sonda

Bakar Kat.br. 0117

Sonda za uzemljenje, isporučuje se sa priključnom pločicom, 2000x20mm

Krovni PA nosač

Kat.br. 0122

Za Al žicu ∅=8mm i 10mm, za krovove pokrivene crepom, sive boje

Materijal: prohrom/PA

PA nosač

Kat.br.0119
univarzalni pa nosač

PA nosač gromobranskog voda

po krovu i fasadi; Boje bakra Dimezije:20mm,

30mm ili 55mm; Materijal: plastika

Slemenski PA nosač

Kat.br.0120

za Al žicu Ø8 mm; od 185-260mm širine;Nosač gromobranskog voda po slemenu;

Materijal:prohrom, plastika

Al čaura

Kat.br.0130

Za ∅=8mm i 10mm, za spajanje i nastavljanje okruglih provodnika

Materijal: prohrom

PA nosač

Kat.br. 0118
pa nosac

PA nosač gromobranskog voda

po krovu i fasadi;Sive boje ;Dimenzije: 20mm,

30mm ili 55mm; za Al žicu Ø8 i Ø10  mm; Materijal: PA

Strike alert

Kat.br.0131

Lični detektor groma, malih dimenzija, jednostavan za upotrebu, upozorava na dolazak olujnog oblaka što omogućava da se blagovremeno sklonite ili prekinete aktivnosti na otvorenom prostoru

Materijal:plastika

Ukrsni komad traka/žica (prelaz)

Kat.br.0128

Za ∅=8mm i 10mm, za spajanje trake i žice obično na mernom mestu

Materijal: pocinkovani čelik, vruće pocinkovano utapanjem

Ukrsni komad žica/žica

Kat.br.0129

Za ∅=8mm i 10mm, za spajanje okruglih provodnika

Marerijal:pocinkovani čelik, Al

Opomenska tablica

Kat.br.0999
opomenska tablica

Opomenska tablica ”Oprez!Visoki napon”, Dimenzije: 22,5x15cm

Materijal: AL PA

NOSEĆI GROMOBRANSKI STUB

Kat.br. 0997

Prohromski noseći gromobranski stub za uređaje sa ranim startovanjem;L=2,5m, Ø48mm
Materijal: prohrom

BETONSKI NOSAČ

Kat.br. 0996

za Ø8 ili Ø10mm; za ravne krovove; ispunjena betonom; težina 1kg;

Materijal: PA- Bet

UKRSNA SPOJNICA TRAKA-TRAKA

Kat.br. 0995

Za spajanje trakastih provodnika. Vruće pocinkovano utapanjem;
Materijal: FeZn

NOSAČ ZA RUBNE LIMOVE

Kat.br. 0993

Stezaljka za rubne limove, 8/10mm, toplo pocinkovano

Materijal:Fe Zn

POCINKOVANA TRAKA ZA UZEMLJENJE

Kat.br. 0994

Pocinkovana traka za uzemljenje 25x4mm. Za izradu gromobrasnkog uzemljenja
Materijal: FeZn

STEZALJKA ZA OLUK

Kat.br. 0998
stezaljka za oluk

za Ø8 mm/ Ø10mm; za fiksiranje kružnog provodnika po horizontalnom oluku; Vruće pocinkovano utapanjem; Materijal:Fe Zn

SIGNALNE LED SVETILJKE

“DIALIGHT” BT2100 Kat.br.0132

Težina ~ 9,0kg, Srednji intenzitet 2000cd, Napon 24V, 100-250V, Potrošnja 25W, 8W

Lični detektor groma, malih dimenzija, jednostavan za upotrebu, upozorava na dolazak olujnog oblaka što omogućava da se blagovremeno sklonite ili prekinete aktivnosti na otvorenom prostoru

“DIALIGHT” RTO L-810 Kat.br.0133

Težina ~ 0,95kg, Niski intenzitet 32cd, Napon 12-48V, 120-240V, Potrošnja 3,5W, 6,5W

Signalna LED svetiljka za obeležavanje prepreka u vazdušnom saobraćaju. Dimenzije 150x111mm.

“WETRA” WA310D Kat.br.0134

Težina ~ 3,5kg, Niski intenzitet 32cd, Napon 12V,24V, 220V, Potrošnja 6-7W

Radna i rezervna LED svetiljka za obeležavanje prepreka u vazdušnom saobraćaju. Poseduje automatiku za prebacivanje sa radne na rezervnu kao i integrisane foto ćelije. Dimenzije 37x45cm.

“WETRA” WA310S Kat.br.0135

Težina ~ 1,8kg, Niski intenzitet 32cd, Napon 12V,24V, 220V, Potrošnja 6-7W

Signalna LED svetiljka za obeležavanje prepreka u vazdušnom saobraćaju. Poseduje integrisanu foto ćeliju. Dimenzije 197x110mm.