FRANKLIN DOO, sa sedištem u Beogradu, je specijalizovano preduzeće za aktivnu zaštitu od udara groma, prenaponsku zaštitu i uzemljenje.

Od 2006. godine spajanjem više preduzeća izmenili smo pravni oblik u društvo sa ograničenom odgovornošću.

Delatnost

Naša primarna delatnost su aktivni gromobrani ( uređaji sa ranim startovanjem) i kompletna prateća oprema, razvijena sa najnovijom dostupnom tehnologijom.
Naša linija proizvoda omogućava efikasnu zaštitu svih ugroženih objekata (pojedinačnih kuća, bolnica, škola, logističkih centara, telekomunikacionih kula, fudbalskih terena, golf terena i sl.).

Medjunarodno poslovanje

Franklin doo distribuira svoje proizvode u preko 10 različitih zemalja. Težimo ka tome da stalno nalazimo nova tržišta i širimo poslovanje.

Snage

Jedna od naših snaga je visoko individualno orijentisana ekspertiza za problemska rešenja koja su razvijena kroz dugogodišnje iskustvo.Možemo se pohvaliti uspšenim poslovanjem sa nekoliko hiljada zaštićenih objekata širom Srbije.Estetski dizajn naših gromobranskih provodnika razlikuje nas od naših konkurenata i omogućava zaštićenim objektima da zadrže njihovu savršenu formu.

Kvalitet

Svi naši proizvodi su testirani u različitim međunarodnim akreditovanim laboratorijama. Da bismo imali garanciju za naše visoke standarde kvaliteta, proveravamo sve proizvode pre isporuke klijentima ili ugradnje na objekat.
Svi naši proizvodi su u skladu sa evropskim standardima.

SCHIRTEC

Iz naše bogate ponude proizvoda izdvajamo gromobrane sa uredjajem za rano startovanje ( ESE gromobran ) austrijskog proizvodjača “SCHIRTEC” koji su u skladu sa standardima:
NFC 17-100; NFC 17-102; IEC 1024-1; IEC 1024-1-1, JUS.N.B4.810.

TOPBAS

Od nedavno smo nas program upotpunili gromobranima sa uredjajem za rano startovanje (ESE gromobrani) turskog proizvodjača “TOPBAS”.

“Dialight“, „WETRA“ i „SCHIRTEC“

U poslednjih par godina usmerili smo naša interesovanja na program signalnog obeležavanja prepreka u vazdušnom saobraćaju pomoću LED signalnih svetiljki “Dialight“, „WETRA“ i „SCHIRTEC“.

SIGNALNE LED SVETILJKE

Signalne LED svetiljke poseduju mišljenje direktorata za civilno vazduhoplovsto kao i svu prateću dokumentaciju.Isporučili smo veliki broj modela ovih proizvođača za potrebe obeležavanja telekomunikacionih stubova, visokih objekata, silosa, dimnjaka, termoelektrana… itd.

  • GROMOBRANI SA UREĐAJEM ZA RANO STARTOVANJE (ESE GROMOBRANI)
  • KLASICNA GROMOBRANSKA ZAŠTITA (ALUMINIJUMSKA ŽICA…)
  • PRATEĆA GROMOBRANSKA OPREMA
  • PRENAPONSKA ZAŠTITA
  • SIGNALNE LED SVETILJKE
  • PROJEKTOVANJE
  • DEMONTAŽA RADIOAKTIVNIH GROMOBRANA (U SARADNJI SA INSTITUTOM “VINČA”)
  • KONSALTING
  • VISINSKI RADOVI

Opremu i jednog i drugog proizvođača prati kompletna tehnička dokumentacija prevedena na srpski jezik i overena od strane sudskog tumača. Uz opremu takođe dobijate i fabričku garanciju za uređaj sa određenim serijskim brojem.

Naše gromobrane možete videti na više od 1000 objekata u Srbiji a neke od njih možete videti i na strani GALERIJA.

Osim gromobrana sa uređajem za rano startovanje FRANKLIN DOO ima u ponudi i klasičnu gromobransku zaštitu, kao i niz drugih proizvoda.

FRANKLIN DOO je obveznik PDV-a od 20.05.2006.g. zaveden pod brojem 104384282.